Apmaiņas sistēma, kas darbojas visā pasaulē


Vairāk nekā 60 gadu garumā tā saucamā eiropalete ir guvusi nepārspētus panākumus. Gluži tāpat kā kastveida paliktnis, kas apgrozībā nonāca pirms apmēram 30 gadiem, tā valstu iekšējo un starptautisko pārvadājumu nodrošinātāju darbā ir kļuvusi neaizstājama. Apgrozībā pieejami vairāk nekā 650 miljoni EPAL eiropalešu un 20 miljoni EPAL kastveida paliktņu, kas veido pamatu pasaulē lielākajai sistēmai apmaiņas nodrošināšanai starp piegādes ķēdes lietotājiem.

Fakts, ka EPAL izstrādājumi ir pieejami it visur, garantē, apmaiņas sistēma darbības nepārtrauktību. Gandrīz katram preču saņēmējam Eiropā, kuram ir piegādāts EPAL paliktnis ar uz tā izvietotu kravu, vienmēr apmaiņai būs arī kāds pieejams kravas paliktnis. Tādējādi pilnībā atkrīt izmaksas par pārkraušanu.

Lai pilnveidotu apmaiņas procesu, EPAL dalībniekiem sniedz praktiskus padomus saistībā ar kraušanas darbiem.

 

Sistēma – svarīgākie fakti

  • Pastāvīga apmaiņas procesa optimizācija
  • Rūpniecības un tirdzniecības piegādes ķēžu pamats
  • Lielisks piemērs noslēgta cikla ilgtspējīgai ekonomikai vairāk nekā trīsdesmit gadu garumā.