EPAL EIROPALETE QR


 

Reliability meets innovation: The proven quality and safety of the EPAL Euro pallet with a digital upgrade - The EPAL Euro pallet QR is the new standard for digital logistics processes.

Embedded in the QR code on every EPAL Euro pallet QR is a unique serial number, which can be linked to the goods being transported. The digital EPAL Euro pallet QR can be scanned automatically or manually which provides completely transparent logistics processes, optimising goods and pallet stock management.
EPAL Euro pallets QR are exchangeable without limitation in the open EPAL pallet pool.

 • EPAL Euro Pallets QR are the future for digital and efficient logistics processes
 • EPAL Euro Pallets QR comply with the highest EPAL quality standards
 • EPAL Euro Pallets QR can be exchanged in the open EPAL exchange pool without any restrictions
 • EPAL Euro Pallets QR offer the same advantages as EPAL Euro Pallets, supplemented by the unique serial number as a QR code
 • EPAL Euro Pallets QR are marked by means of inkjet printing, which has been successfully introduced by EPAL since 2019
 • Product Sheet

 


SPECIFIKĀCIJAS

 

Boards: 11

Nails: 78

Blocks: 9

Length: 800 mm

Width: 1,200 mm

Height: 144 mm

Weight: approx. 25 kg

Safe working load: 1,500 kg

Maximum additional load: 4,000 kg when stacking

Produced according to the EPAL technical regulations

 


MARĶĒJUMS

 

1 Branded markings of the European Pallet Association e.V.

2 The EPAL QR code as a digital link and the 9-digit alphanume- rical serial number in plain text.

3 IPPC branded marking in accordance with the national plant protection rules (mandatory since 01/01/2010 for EPAL pallets)

4 Country code

5 Registration number of the responsible Plant Protection Authority

6 Method of treatment (heat treatment)

7 EPAL control staple (mandatory)

8 Repair marking nail (only present if the pallet is a repaired EPAL pallet)

9 Licence number – Year – Month

10 FOR50

 

Saistītās saites


SĪKĀKA INFORMĀCIJA


Kui Euroalustel on üks või mitu järgnevatest vigadest, ei ole kaubaalused vahetatavad ja need peaks parandama vastavalt EPALi tehnilistele määrustele.

Mittevahetatavad EPALi Euroalused:

Laud puudub.

Kuubik puudub või on lõhenenud nii, et näha on rohkem kui üks nael. Keerdunud kuubikud ei tohi välja ulatuda rohkem kui 10 mm.

Alus- või pealislaud on katki, nii et näha on rohkem kui üks nael.

Keerdunud kuubikud ei tohi välja ulatuda rohkem kui 10 mm.

Laud on põiki või diagonaalselt katki.

Teised halva üld seisukorra tunnused:
 1. Ohutu töökoormus ei ole enam tagatud (hallitanud ja kõdunenud kohad, tugevasti pragunenud kohad, kahjustunud ristlauad).
 2. Kaubaalus on saastunud selliselt, et see võib kahjustada kaupa.
 3. Mitmed kuubikud on tugevalt pragunenud.
 4. Kasutatud on selgelt keelatud komponente (nt Lauad on liiga õhukesed, kuubikud liiga väikesed).

EPAL Euroalused, mis on vastavalt kvaliteediliigitusele kasutuseks sobimatud, tuleks parandada vastavalt EPALi tehnilistele määrustele.

 1. EPAL Euroaluseid tohib parandada ainult litsentseeritud parandustoiminguid kasutades.
 2. EPAL Euroaluste parandamine EPALi litsentsita on seaduse järgi karistatav.
 3. Vastavalt EPALi tehnilistele määrustele võib kasutada ainult täpsete mõõtmetega komponente.
 4. Pärast parandamist peaksid EPAL Euroalused vastavalt kvaliteediliigitusele olema kasutamiseks sobivad.

Vastavus ISPM 15 standardile on kõige olulisem tingimus kaubaaluste piiramatuks kasutamiseks kaupade rahvusvahelises transpordis. EPAL puidust kaubaalused on toodetud ja parandatud vastavalt rangele IPPC (rahvusvaheline taimekaitsekonventsioon) standardile ning neid võib seetõttu kasutada piiriüleselt.

 1. Alates 01/01/2010 on kõik uued EPAL Euroalused kuumtöödeldud vastavalt ISPM 15 standardile.
 2. Vastavalt ISPM 15 standardile töödeldud EPAL Euroalused on äratuntavad pikkadel külgedel mõlemal keskmisel klotsil oleva kaubamärgi märgistuse järgi.
 3. EPAL Euroaluste töötlemine metüülbromiidiga (MB) on keelatud.

Need nõuded kehtivad ka parandatud EPAL Euroaluste kohta.

Pealislauad /ristlauad / aluslauad
 1. EPAL Euroaluse laudade paksus peab olema vahemikus 22 kuni 24 mm (ristlauad kuni 25 mm).
 2. Poomkant ristlaudadel ei ole lubatud.
 3. Paplipuitu ei tohi ristlaudadeks kasutada.
 4. Aluslaudade, pikemate külgede ülemised, servad peavad olema faasitud.

Faasitud aluslauad

Naelte asukohad
 1. 78 kasutatud naela asukohad on kindlaksmääratud, et tagada kaubaaluse diagonaalne jäikus.
 2. Naelutusmuster peab olema ühtlane ja korduv.
 3. Vastavalt standardile, peavad naelad asetsema üksteisest võimalikult kaugel ning  vähemalt 20 mm kaugusele komponentide servadest.
 4. Kõik EPAL Euroaluste tootmiseks kasutatavate naelte pead kannavad kahest tähest koosnevat markeeringut.
 5. EPAL kaubaaluste tootmiseks võib kasutada ainult EPALi poolt  heaks kiidetud naelu,  mida on täiendavalt kontrollinud sõltumatu katseinstituut.

Pealislaud – ristlaud – keskmine klot

Pealislaud – ristlaud – nurgaklots

Naelapea