ISPM15 – STARPTAUTISKO EKOSISTĒMU AIZSARDZĪBA


Tā kā pārvadājumi tiek veikti visā pasaulē, viena neapstrādāta palete var nodarīt lielu kaitējumu: ievestajā koksnē esošie kaitēkļi var apdraudēt pat visas valsts koku populāciju vai pat veselu ekosistēmu.

Šī iemesla dēļ Starptautiskajā augu aizsardzības konvencijā, kuras iniciatore ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, ir iestrādāts Starptautiskais fitosanitāro pasākumu standarts Nr. 15 (ISPM 15). Šis standarts, kurā ir norādīti mežiem kaitīgo organismu iznīcināšanas nolūkos atļautie apstrādes veidi, ir starptautisko fitosanitāro pasākumu harmonizācijas pamatā.

Saskaņā ar Tehniskajiem noteikumiem kopš 2010. gada visiem EPAL licencētajiem EPAL palešu ražošanas un remontdarbu veikšanas uzņēmumiem ir jāatbilst ISPM15 standartam.

Saskaņā ar ISPM 15 veiktā EPAL palešu apstrāde, kurā neizmanto nekādas ķimikālijas, ir dabiska un videi draudzīga. Šī termiskā apstrāde nozīmē, ka EPAL paletes tiek ievietotas apstrādes kamerā (žāvēšanas kamerā), kurā tās karsē. Koksnes vidusdaļas minimālajai temperatūrai vismaz 30 minūtes ir jābūt +56°C. Tādējādi tiek iznīcināti krājai potenciāli kaitīgie organismi.

Atbilstību ISPM15 standartam apliecina attēlā redzamais marķējums uz visu EPAL palešu centrālā kluča.

 

ISPM 15 – svarīgākie fakti

  • Ar ISPM 15 apzīmē apzīmēts Starptautiskais fitosanitāro pasākumu standartu no koksnes izgatavotam iepakojumam starptautiskajā preču apritē.
  • ISPM 15 standartu ir apņēmušās ievērot 182 valstis.
  • Tādējādi tiek novērsta koksnes kaitēkļu nonākšana citās ekosistēmās.
  • Kopš 2010. gada saskaņā ar ISPM 15 apstrādā visas EPAL paletes.