Datu aizsardzības paziņojums


Eiropas palešu ražotāju asociācija (EPAL) sveic Jūs savā mājaslapā.

Mēs piešķiram lielu nozīmi Jūsu personas datu aizsardzībai. Šajā nolūkā esam ieviesuši daudzus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību saskaņā ar piemērojamo ES Vispārējo datu aizsardzības regulu (ES Regula 2016/679, DGSVO) un Vācijas federālo datu aizsardzības likumu (BDSG).

 

I Atbildīgie par datu apstrādi:

 

European Pallet Association e.V. (Eiropas palešu ražotāju asociācija)

Wahlerstr. 28

40472 Diseldorfa

 

Tālr.: +49 211 98 480 48 – 0

Fakss: +49 211 98 480 48 – 48

E-pasts: info@epal-pallets.org

Mājaslapa: www.epal.eu

 

Pilnvarotās personas:

Dirk Hoferer, Jarek Maciążek (Valdes priekšsēdētājs)

 

II Datu apstrādātāja datu aizsardzības inspektors:

 

Folkers Rūrups [Volker Rührup]

KMR IT-Innovations GmbH

Karl-Arnold-Str. 29

47877 Viliha [Willich]

Tālr.: +49 2154 93682-0

E-pasts: ruehrup@kmr-it.de

 

Jautājumu gadījumā par datu aizsardzības deklarācijas saturu vai datu aizsardzības politiku uzņēmumā EPAL, sazinieties ar iepriekšminēto datu aizsardzības inspektoru.

 

III Vispārīga informācija par datu apstrādi

 

1 Personas datu apstrādes apjoms

Mēs galvenokārt apstrādājam mūsu lietotāju personas datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionējošu vietni un mūsu produktus un pakalpojumus. Mūsu lietotāju personas datu apstrāde notiek strikti tikai ar lietotāja piekrišanu. Izņēmums attiecas uz gadījumiem, kad iepriekšēju piekrišanu nevar iegūt pamatotu faktu dēļ un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

 

2 Juridiskais pamatojums personas datu apstrādei

Ciktāl mēs iegūstam datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, kā juridiskais pamats piemērojams ES Vispārējās datu aizsardzības regulas (DGSVO) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama līguma izpildei, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, kā juridiskais pamats piemērojams DGSVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Tas attiecas arī uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas, lai veiktu pirmslīguma darbības.

Ciktāl personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus, kuriem ir pakļauts mūsu uzņēmums, kā juridiskais pamats piemērojams DSGVO 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Gadījumā, ja datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses pieprasa personas datu apstrādi, kā juridiskais pamats piemērojams DSGVO 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

Ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu sabiedrības vai trešās personas likumīgās intereses, un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un brīvības nav noteicošas par augstākminētajām interesēm, kā juridiskais pamats piemērojams DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

 

3 Datu dzēšana un uzglabāšanas ilgums

Datu subjekta personas dati tiks dzēsti vai bloķēti, tiklīdz to uzglabāšanas mērķis ir beidzies. Turklāt Eiropas vai valsts likumdevējs var nodrošināt šādu uzglabāšanu, kad to paredz ES regulās, likumos vai citos noteikumos, kas attiecas uz personas datu apstrādātāju. Datu bloķēšana vai dzēšana notiek arī tad, kad beidzas minētajos standartos noteiktais glabāšanas laiks, ja vien nav nepieciešamības turpmāk uzglabāt datus, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu līgumu.

 

4 Datu pārraide (SSL šifrēšana)

Datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties ar e-pastu) var pastāvēt drošības apdraudējums. Mēs, pakalpojumu sniedzēji, nevaram pilnībā aizsargāt datu pārraidi internetā, jo tas var nebūt mūsu rīcībā. Šī iemesla dēļ, ja nepieciešams, varat iesniegt savu personisko informāciju ar citiem saziņas līdzekļiem (piemēram, pa telefonu vai pastu).

Mūsu mājas lapā drošības nolūkos tiek izmantots SSL šifrējums attiecībā uz konfidenciālu saturu ("Sazinieties ar mums" un "Kļūt par licencētu pārstāvi" veidlapas). Šifrēts savienojums parādās, ja Jūsu pārlūkprogrammas adreses josla ir nomainījusies no http:// uz https://, bet adreses joslā parādās atslēgas simbols.

Ja ir iespējota SSL šifrēšana, datus, ko iesniedzat mums, nevar izlasīt trešās puses.

 

IV Mājas lapas nodrošināšana un žurnālfailu izveide

 

1 Datu apstrādes apraksts

 

Katru reizi, kad mūsu vietne tiek izmantota, mūsu sistēma automātiski apkopo datus un informāciju no izsaucēja datora datorsistēmas.

Tādējādi tiek apkopoti šādi dati:

 

§   Informācija par pārlūkprogrammu (veids un versija), ko izmanto, lai piekļūtu vietnei

§   Lietotāja operētājsistēma

§   Lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs

§   Lietotāja IP adrese

§   Piekļuves datums un laiks

§   Tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma nonāk mūsu mājas lapā

§   Tīmekļa vietnes, kuras, izmantojot mūsu vietni, piekļūst lietotāja sistēmai

 

2 Žurnālfaili

Dati, kas minēti 1. punktā, tiek glabāti arī mūsu sistēmas žurnālfailos.

Šo datu uzglabāšana apvienojumā ar citiem lietotāja datiem nenotiek.

 

3 Datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiskais pamats datu un žurnālfailu pagaidu glabāšanai ir DSGVO 6. panta 1. punkta. f) apakšpunkts.

 

4 Datu apstrādes mērķis

Tīmekļa vietne sniedz informāciju par uzņēmuma EPAL un EPAL nodrošināto eiropalešu krājumu darbību. EPAL licences saņēmējiem ir iespēja pārbaudīt informāciju par licences līgumu un ievadīt līguma datus dalības apgabalā.

 

4.1 Vietnes izmantošana informācijas gūšanai

Sistēmas IP adreses pagaidu uzglabāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu vietnes sniegšanu lietotāja datoram. Lai to izdarītu, lietotāja IP adrese jāuzglabā sesijas laikā.

Uzglabāšana žurnālfailos tiek veikta, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti.

Turklāt dati tiek izmantoti, lai optimizētu vietni un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Šajā kontekstā dati mārketinga nolūkos netiek vērtēti.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir DSGVO 6. panta 1. punkta. f) apakšpunkts.

 

4.2 Mājas lapas izmantošana, lai pārbaudītu un ievadītu līguma datus

Mēs ievācam personas datus gan līguma slēgšanas nolūkā (licenciāta pieteikums), gan līguma izpildei.

Juridiskais pamats ir DSGVO 6. panta 1. punkta a), b) un f) apakšpunkti.

Licences saņēmēja kontaktinformāciju var publicēt mūsu portālā pēc pieprasījuma. Ja tajā tiek publicēti personas dati (piemēram, kontaktpersonas vārds un kontaktinformācija), tas tiek darīts ar attiecīgās personas skaidru piekrišanu.

Juridiskais pamats ir DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

 

5 Uzglabāšanas ilgums

 

5.1 Vietnes izmantošana informācijas gūšanai

Personas dati tiek glabāti tikai periodam, kas vajadzīgs apstrādes mērķa sasniegšanai (datu ekonomijas nolūkos).

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi augstākminētā mērķa nodrošināšanai. Gadījumā, ja tiek ievākti dati tīmekļa vietnes nodrošināšanai, dzēšana notiek brīdī, kad attiecīgā sesija ir pabeigta. Gadījumā, ja datus uzglabā žurnālfailos, dzēšana notiek pēc ne vairāk kā septiņām dienām. Iespējama ilgāka papildu datu uzglabāšana. Šajā gadījumā lietotāju IP adreses tiek izdzēstas vai atsavinātas, tādējādi pieprasītāja klienta savietošana ar lietotāju vairs nav iespējama.

 

5.2 Mājas lapas izmantošana, lai pārbaudītu un ievadītu līguma datus

Personas dati tiek glabāti licences līguma darbības laikā, ciktāl tas nepieciešams licences līguma izpildei. Pēc licences līguma beigām dati tiks dzēsti, ja vien tiesību normas nenosaka pretējo (piemēram, uzglabāšana nodokļu tiesību dēļ). Šajā gadījumā dati tiek glabāti noteiktā saglabāšanas perioda laikā. Pēc saglabāšanas perioda beigām dati tiks dzēsti.

 

6 Pārsūdzības tiesības

 

6.1 Vietnes izmantošana informācijas gūšanai

Vietnes nodrošināšanai būtiska ir datu vākšana par vietnes nodrošināšanu un datu glabāšana žurnālfailos.

Tāpēc lietotājam nav pārsūdzības tiesību.

 

6.2 Mājas lapas izmantošana, lai pārbaudītu un ievadītu līguma datus

 

Galvenokārt tīmekļa vietnes izmantošana ir iespējama, nesniedzot personisku informāciju. Ja personas dati tiek apkopoti, kā aprakstīts iepriekš, mēs garantējam, ka personas dati netiks nodoti trešajām personām bez lietotāja skaidras piekrišanas (ja vien informācijas izpaušana nav vajadzīga tiesībaizsardzības, sabiedriskās kārtības vai mūsu sistēmu aizsardzībai).

V Sīkfailu izmantošana

Mūsu vietne izmanto sīkfailus. Sīkfaili ir teksta faili, kas tiek glabāti interneta pārlūkā vai interneta pārlūkprogrammas lietotāja datorā. Kad lietotājs apmeklē vietni, sīkfails var tikt saglabāts lietotāja operētājsistēmā. Šajos sīkfailos ir raksturīga secības virkne, kas ļauj unikāli identificēt pārlūku, kad vietne tiek atkārtoti atvērta.

 

Datu apstrādes mērķis, izmantojot sīkfailus

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai atvieglotu piekļuvi mūsu piedāvājumam. Dažiem no mūsu vietnes elementiem nepieciešams, lai izsaucēja pārlūkprogramma tiktu identificēta arī pēc lapas sesijas pārtraukuma.

Sīkfailu izmantošana arī ir paredzēta, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un tās satura kvalitāti. Izmantojot sīkfailus, mēs uzzinām, kā tiek izmantota vietne, un tādējādi mēs varam nepārtraukti optimizēt mūsu piedāvājumu. Lietotāja dati, kas ievākti ar sīkdatnēm, netiks izmantoti, lai izveidotu lietotāju profilus.

 

2 Datu uzglabāšana un sīkfailu pārraide

Sīkdatnēs tiek glabāti un pārsūtīti šādi dati:

 

§   Valodas iestatījumi

§   Pierakstīšanās informācija

§   Lapas skatījumu biežums

§   Vietnes funkciju izmantošana

§   Ievadītie meklēšanas vienumi

 

3 Anonimizācija

Lietotāju dati, kas tiek savākti, izmantojot sīkdatnes, ar tehniskiem piesardzības pasākumiem tiek padarīti anonīmi. Tādēļ vairs nav iespējams piešķirt izsaucošā lietotāja datus. Dati netiks saglabāti kopā ar citiem lietotāja personīgajiem datiem.

 

4 Sīkfailu deaktivizēšana, ierobežošana un dzēšana

Sīkfaili tiek glabāti lietotāja datorā, kas tos pārraida mums. Tāpēc, kā lietotājam, Jums ir pilnīga sīkdatņu izmantošanas kontrole. Mainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā, lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu. Jau saglabātos sīkfailus var izdzēst jebkurā laikā. To var izdarīt arī automātiski. Interneta pārlūkprogrammas instrukcijās varat uzzināt, kā deaktivizēt vai ierobežot sīkdatņu glabāšanu, vai kā izdzēst saglabātos sīkfailus.

Ja sīkdatnes mūsu mājas lapā ir atspējotas, iespējams, ka nav iespējams pilnībā izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas.

 

5 Informācija

Piekļūstot mūsu vietnei, lietotājs tiek informēts par sīkdatņu izmantošanu analīzes nolūkos, un tiek iegūta viņa piekrišana šajā kontekstā lietoto personas datu apstrādei. Šajā kontekstā tiek sniegta arī atsauce uz šo privātuma politiku.

 

6 Juridiskais pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot sīkdatnes, ir DSGVO 6. panta 1. punkta. f) apakšpunkts. Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot sīkdatnes analīzei, ir DSGVO 6. panta 1. punkta. a) apakšpunkts.VI Jaunumu biļetens

Mūsu mājas lapā lietotājs var abonēt bezmaksas biļetenu (BusinessNews). Reģistrējoties lietotājs piekrīt saņemt biļetenu.

 

1 Datu apstrādes apjoms

Reģistrējoties, mums tiek nosūtīta lietotāja e-pasta adrese, kas jāievada reģistrācijai. Reģistrācijas laikā tiek apkopoti šādi dati:

 

§   Lietotāja IP adrese

§   Reģistrācijas datums un laiks

 

Saistībā ar datu apstrādi biļetena nosūtīšanai netiek atklāti dati trešajām personām. Dati tiek izmantoti vienīgi, lai nosūtītu biļetenu.

 

2 Datu apstrādes mērķis

Lietotāja e-pasta adreses ievākšana ir paredzēta, lai piegādātu biļetenu.

Citu personas datu ievākšana saistībā ar reģistrācijas procesu ir paredzēta, lai novērstu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, vai izmantotās e-pasta adreses ļaunprātīgu izmantošanu.

 

3 Iebildumi

Lietotājs jebkurā brīdī var izbeigt biļetena abonementu.

Šim nolūkam katrā biļetenā ir atbilstoša saite ("anulēt abonementu").

 

4 Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi augstākminētā mērķa nodrošināšanai. Tas ir gadījumā, ja lietotājs vēlas anulēt biļetena abonementu (3. punkts).

 

5 Juridiskais pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, lietotājam abonējot biļetenu, ir DSGVO 6. panta 1. punkta. a) apakšpunkts.

 

VII Kontaktforma un e-pasts

 

Mūsu mājas lapā ir pieejama kontaktinformācija, kuru var izmantot elektroniskai saziņai.

 

1 Datu apstrādes apjoms

Ja lietotājs izmanto saziņas veidlapu, ievades formā ievadītie dati tiek nosūtīti mums un saglabāti. Tie ir šādi dati:

 

§   Vārds un uzvārds (kungs/kundze)

§   Uzņēmums (ja nepieciešams, amats)

§   E-pasta adrese

§   Tālruņa numurs (nav obligāts)

§   Pieprasījuma teksts (nav obligāts)

§   Atbildes pieprasījums (pa tālruni vai e-pastu)

 

Ziņojuma nosūtīšanas brīdī tiek saglabāti arī šādi dati:

 

§   Lietotāja IP adrese

§   Reģistrācijas datums un laiks

 

Alternatīvi, iespējams, sazināties pa norādīto e-pasta adresi. Šajā gadījumā tiek saglabāti lietotāja e-pasta ziņojumā, kuru tas pārsūta, sniegtie personas dati.

Datu pārsūtīšana trešajām pusēm nenotiek.

Dati tiek izmantoti vienīgi, lai apstrādātu un nosūtītu ziņojumus.

 

2 Datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde no ievades formas mums kalpo tikai, lai apstrādātu kontaktpersonu un tās datus. Ja sazinieties pa e-pastu, tas ietver arī nepieciešamo likumīgo atrunu datu apstrādei.

Pārējie personas dati, kas apstrādāti nosūtīšanas procesā, palīdz novērst kontaktinformācijas ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošināt mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

 

3 Iebildumi

Lietotājam ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja lietotājs sazinās ar mums pa e-pastu, viņš var jebkurā brīdī iebilst pret viņa personīgo datu glabāšanu. Šādā gadījumā saziņa nevar turpināties. Visi personas dati, kas tiek glabāti saziņas laikā, tiks šādā gadījumā izdzēsti.

 

4 Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi augstākminētā mērķa nodrošināšanai. Personas dati no kontaktformas ievades formas un tie, kas nosūtīti pa e-pastu, ir dati, kas attiecīgās saziņas beigās ar lietotāju tiek izdzēsti. Saziņa tiek pabeigta, ja to var secināt no apstākļiem, kad attiecīgie fakti ir galīgi precizēti. Sūtīšanas procesā ievāktie papildu personas dati tiks dzēsti ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

 

5 Juridiskais pamats

Juridiskais pamats datu un apstrādei ir DSGVO 6. panta 1. punkta. a) apakšpunkts.

E-pasta sūtīšanas laikā nosūtīto datu apstrādes juridiskais pamats ir DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Ja e-pasta kontakta mērķis ir noslēgt līgumu, tad apstrādes papildu juridiskais pamats ir DSGVO 6. panta 1. punkta. b) apakšpunkts.

 

VIII Tīmekļa analītika, ko veic Google Analytics

 

Mūsu vietnē tiek izmantota sistēma Google Analytics.

Google Analytics ir analītisks pakalpojums, ko sniedz uzņēmums Google LLC. Google Analytics izmanto sīkfailus, lai varētu analizēt lietotāja veikto vietnes izmantošanu. Google Analytics apkopotie dati parasti tiek nosūtīti uz uzņēmuma Google serveri ASV, kur tie tiek uzglabāti. Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju. Rezultātā lietotāja IP adrese tiks saglabāta uzņēmumā Google tikai saīsinātā formā. Šī forma ļauj uzrādīt rādīt lietotāja atrašanās vietu (tikai valsts vai ES). Tikai izņēmuma gadījumos nesaīsināta IP adrese tiek pārsūtīta uz uzņēmuma Google serveri un tajā tiek saīsināta. Uzņēmums Google šo informāciju izmanto mūsu vārdā, lai analizētu, kā lietotājs izmanto mūsu vietni. To var izmantot arī, lai ģenerētu pārskatus par vietnes aktivitātēm (piemēram, par uzturēšanās ilgumu atsevišķās lapās). Tas ļauj mums optimizēt mūsu saturu. Ar Google Analytics sistēmu ievāktā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google datiem. Jūs varat atspējot sīkfailu uzglabāšanu savā pārlūkprogrammā. Tas novērsīs datu pārsūtīšanu uz uzņēmumu Google. Ja nevēlaties pilnībā deaktivizēt sīkfailu saglabāšanu, varat uzstādīt pārlūkprogrammas spraudni no uzņēmuma Google, kuru varat izmantot, lai novērstu to, ka Google izmanto Jūsu datus (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

IX Karšu sistēma Google Maps

 

Mūsu programmatūra izmanto uzņēmuma Google LLC nodrošināto Google Maps programmatūru, lai sniegtu ģeogrāfisko informāciju un norādījumus.

Google Maps pārsūta datus par to, kā lietotājs izmanto mūsu vietni, uzņēmumam Google. Šo informāciju Google ievāc un izmanto tieši, izmantojot Jūsu piekļuvi internetam. Mēs datus nekad nepārsūtam uzņēmumam Google. Lietotājs var novērst datu pārsūtīšanu uz Google, deaktivizējot "Javascript" funkciju savā pārlūkprogrammā. Šajā gadījumā tomēr netiek sniegta piekļuves punkta karte, un maršrutu vairs nav iespējams aprēķināt. Izmantojot mūsu vietni un tajā pašā laikā atturoties no "Javascript" funkcijas deaktivizēšanas, lietotājs apliecina, ka piekrīt, ka Google ievāc un apstrādā datus maršrutēšanas aprēķināšanai un/vai kartes attēlojumam. Plašāku informāciju skatiet Google konfidencialitātes politikā (https://www.google.de/contact/)

X Iesaistītās personas tiesības

 

Ja Jūsu personas datus apstrādā, Jūs esat iesaistītā persona GDPR izpratnē, un Jums ir šādas tiesības pret atbildīgo personu:

 

1 Datu piekļuves tiesības

Jūs varat lūgt atbildīgo personu apstiprināt, ka mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus. Ja šāda apstrāde notiek, Jūs varat pieprasīt no atbildīgās personas datus par šādu informāciju:

 

1.1 mērķi, kuru dēļ personas dati tiek apstrādāti;

1.2 apstrādāto personas datu kategorijas;

1.3 saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kurām ar Jums saistītie personas dati ir tikuši atklāti vai joprojām tiek atklāti;

1.4 plānotais Jūsu personas datu uzglabāšanas laiks vai, ja nav konkrētas informācijas, uzglabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji;

1.5 tiesības uz Jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, tiesības uz datu apstrādātāja apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;

1.6 tiesības pārsūdzēt uzraudzības iestādē;

1.7 visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas datus neiegūst no datu subjekta;

1.8 informācija par automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilu veidošanu saskaņā ar DSGVO 22. panta 1. un 4. punktu, un vismaz par sekojošiem aspektiem: nozīmīga informācija par iesaistīto procesu un šādas apstrādes apjoms un paredzētā ietekme uz datu subjektu.

 

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai Jūsu personas dati tiek nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju. Šajā sakarā Jūs varat pieprasīt atbilstošas garantijas saskaņā ar. DSGVO 46. pantu saistībā ar pārsūtīšanu vai nodošanu.

 

2 Labošanas tiesības

Ja apstrādātie personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi, Jums ir tiesības tos labot un/vai norādīt datu apstrādātājam, ka tie ir nepareizi vai nepilnīgi. Atbildīgajai personai nekavējoties jāveic korekcija.

 

3 Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jūs varat pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, pastāvot šādiem nosacījumiem:

 

3.1 ja Jūs apstrīdat sava personiskās informācijas precizitāti attiecībā uz laiku, kas ļauj kontrolierim pārbaudīt Jūsu personiskās informācijas precizitāti;

3.2 apstrāde ir nelikumīga, un Jūs atsakāties dzēst personas datus un tā vietā pieprasiet ierobežot personas datu izmantošanu;

3.3 datu apstrādātājam vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes nolūkos, bet Jums tie nepieciešami, lai aizstāvētu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; vai

3.4 ja Jūs iebilstiet pret apstrādi saskaņā ar DSGVO 21. panta 1. punktu, un vēl nav skaidrs, vai atbildīgās personas likumīgie iemesli ir noteicošie attiecībā uz Jūsu norādītajiem iemesliem.

 

Ja ar Jums saistīto apstrādāto personas datu apstrāde ir ierobežota, šos datus var izmantot tikai ar Jūsu piekrišanu vai nolūkā apgalvot, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības vai tiesības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ Savienības vai dalībvalsts vārdā.

Ja apstrādes ierobežojums ir ierobežots saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem, atbildīgā persona par to paziņo pirms ierobežojuma atcelšanas.

 

4 Dzēšanas tiesības

 

4.1 Dzēšanas pienākums

Jūs varat pieprasīt, lai personas datu apstrādātājs nekavējoties izdzēstu personīgo informāciju, un kontrolierim ir pienākums nekavējoties dzēst šo informāciju, ja pastāv redzams viens no šiem iemesliem:

 

4.1.1 Jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kādiem tie tika ievākti vai citādi apstrādāti.

4.1.2 Jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei atbilstoši DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktam un nav cita juridiska pamata apstrādei.

4.1.3 Saskaņā ar DSGVO 21. panta 1. punktu Jūs iebilstat pret apstrādi, un apstrādes iemesli nav iepriekš attaisnojami vai Jūs saskaņā ar DSGVO 21. panta 2. punktu iesniedzat Iebildumus pret apstrādi.

4.1.4 Jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

4.1.5 Ar Jums saistīto personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai to dalībvalstu tiesību aktiem, uz kurām attiecas personas datu apstrādātājs.

4.1.6 Jūsu personas dati tika apkopoti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, ko nodrošina saskaņā ar DSGVO 8. panta 1. punktu.

 

4.2 Informācija trešajām personām

Ja atbildīgā persona ir publiskojusi ar Jums saistītos personas datus un tai ir pienākums tos dzēst saskaņā ar DSGVO 17. panta 1. punktu, tā veic atbilstošus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu datu apstrādātājus, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas. kuri apstrādā personas datus, informējot Jūs kā datu subjektu, ka esat pieprasījis dzēst visas saites uz šādiem personas datiem, kā arī šādu personas datu kopijas vai atkārtojumus.

 

4.3 Izņēmumi

Tiesības uz dzēšanu nepastāv, ja apstrāde ir nepieciešama

 

4.3.1 izmantot tiesības uz vārda un informācijas brīvību;

4.3.2 izpildīt juridiskas saistības, kas noteiktas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, ar kuru saistīts personas datu apstrādātājs, vai veikt sabiedrisku interešu uzdevumu vai īstenot valsts kontroli, kas piešķirta personas datu apstrādātājam;

4.3.3 sabiedrības interesēs sabiedrības veselības aizsardzības jomā saskaņā ar DSGVO 9. panta 2. punkta h) apakšpunktu un 9. panta 3. punktu;

4.3.4  nolūkiem sabiedrības interesēs, zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistikas vajadzībām saskaņā ar DSGVO 89. panta 1. punktu tiktāl, cik a) apakšpunktā minētie tiesību akti var padarīt neiespējamu vai nopietni ietekmēt šīs apstrādes mērķu sasniegšanu, vai

4.3.5 aizstāvēt, īstenot vai aizstāvēt tiesiskās prasības.

 

5 Tiesības uz apziņošanu

Ja Jūs esat atbildīgajai personai izteicis prasību apstrādāt, labot, dzēst vai ierobežot apstrādi, viņam/viņai ir pienākums informēt visus saņēmējus, kuriem Jūsu personas dati ir atklāti, par šo datu labošanu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežojumiem, ja vien tas neizrādās neiespējami vai ietver neproporcionālas pūles.

Jums ir tiesības no atbildīgās personas saņemt informāciju par šiem saņēmējiem.

 

6 Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt personīgi identificējamu informāciju, ko sniedzat datu apstrādātājam strukturētā, vispārīgā un mašīnlasāmā formātā. Papildus tam, Jums ir tiesības pārsūtīt šos datus citai personai bez šķēršļiem vai personai, kas ir atbildīga par personas datu sniegšanu, ja

 

6.1 apstrādes piekrišanas pamatā ir DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts, vai līgums saskaņā ar DSGVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un

6.2 apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskas procedūras.

 

Īstenojot šīs tiesības, Jums ir arī tiesības panākt to, ka ar Jums saistītie personas dati tiek pārsūtīti nepastarpināti no viena datu apstrādātāja uz citu kontrolieri, ciktāl tas ir tehniski iespējams. Citu personu brīvības un tiesības šajā saistībā netiek ietekmētas.

Tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenotu personas datu apstrādātājam deleģēto oficiālo pilnvaru.

 

7 Pārsūdzības tiesības

Jums jebkurā brīdī, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, ir tiesības uz Jūsu personas datu apstrādi, kas saskaņā ar DSGVO 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu ir pretrunā tam, kas attiecas uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Atbildīgā persona vairs neapstrādās ar Jums saistītos personas datus, ja vien tā nevar pierādīt pārliecinošu likumīgu apstrādes pamatu, kas pārsniedz Jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai arī, ja apstrāde ir paredzēta, lai aizstāvētu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

Ja ar Jums saistītie personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkos; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu.

Ja Jūs iebilstat pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, Jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti šajos nolūkos.

Neatkarīgi no Direktīvas 2002/58 / EK, Jums ir iespējas informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanas kontekstā izmantot savas tiesības iesniegt iebildumus, izmantojot automatizētas procedūras, kurās izmanto tehniskās specifikācijas.

 

8 Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanas deklarāciju

Jums ir tiesības atsaukt Jūsu datu aizsardzības piekrišanas deklarāciju jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, līdz tās atsaukšanai.

 

9 Automatizētie lēmumi individuālos gadījumos, ieskaitot profilēšanu

Jums ir tiesības nepakļauties lēmumam, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, kurai ir juridiska ietekme uz Jums, vai kura ievērojami apgrūtina Jūs līdzvērtīgā veidā. Tas nav spēkā, ja lēmums

 

9.1 ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp Jums un kontrolieri,

9.2 ir pieļaujams, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, ar kuru ir saistīts personas datu apstrādātājs, un šie tiesību akti satur piemērotus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu tiesības un brīvības un Jūsu likumīgās intereses;

9.3 tiek izteikts ar Jūsu skaidru piekrišanu.

 

Tomēr šie lēmumi nedrīkst būt balstīti uz īpašām personu datu kategorijām saskaņā ar DSGVO 9. panta 1. punktu, izņemot gadījumus 9. panta 2. punkta a) vai g) apakšpunktā un tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu tiesības un brīvības, kā arī Jūsu likumīgās intereses.

Attiecībā uz gadījumiem, kas minēti 1. un 3. punktā, atbildīgā persona veic attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu tiesības un brīvības un to likumīgās intereses, tostarp vismaz tiesības iegūt personas iejaukšanos, ko veic personas datu apstrādātājs, lai paustu savu nostāju, tostarp par lēmumu apstrīdēt.

 

10 Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Neskarot nekādus citus administratīvus vai tiesiskas aizsardzības līdzekļus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši Jūsu dzīvesvietas valstī, darba vietā vai iespējamā pārkāpuma vietā, ja Jūs uzskatiet, ka pret Jums ir pārkāpta apstrādāto personas datu deklarācija atbilstoši DSGVO.

Uzraudzības iestāde, kurai iesniegta sūdzība, informē sūdzības iesniedzēju par sūdzības statusu un rezultātiem, tostarp par tiesiskās aizsardzības iespēju saskaņā ar DSGVO 78. pantu.