INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU


European Pallet Association e.V. (Eiropas palešu ražotāju asociācija)

 

Juridiskā un pasta adrese:

European Pallet Association e.V. (Eiropas palešu ražotāju asociācija)

Wahlerstraße 28

40472 Diseldorfa

 

Kontaktinformācija:

Tālr.: +49 211 98 480 48 - 0

Fakss: +49 211 98 480 48 - 48

E-pasts: info@epal-pallets.org

Internets: www.epal.eu

 

Pārstāv:

Dirk Hoferer, Jarek Maciążek (prezidents, valdes priekšsēdētājs)

 

Apvienību reģistrs:

Diseldorfas apgabaltiesa [Amtsgericht Düsseldorf]

VR 11386

 

PVN identifikācijas numurs:

PVN ID Nr.: DE 813736477

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

337/5934/1578

 

Atbildīgais par saturu (atbilstīgi Valsts līguma par apraidi (RStV) 55. panta 2. daļai):

(preses referente)

 

Fotoattēlu avots:

European Pallet Association e.V. (Eiropas palešu ražotāju asociācija)

 

Koncepcija, dizains

Ekom GmbH

 

Juridiskas norādes

European Pallet Association e.V. interneta lapā ir iekļauts European Pallet Association e.V. Informācijas piedāvājums. Piekļuve European Pallet Association e.V. Interneta lapai un tās izmantošana notiek uz lietotāja paša riska. Juridiskās konsultācijas netiek sniegtas. Jebkāda juridiskā informācija, ieteikumi un cita informācija ir nesaistoša.

 

European Pallet Association e.V. Interneta lapas saturs

European Pallet Association e.V. Ar lielu rūpību sastāda šo interneta lapu saturu un rūpējas par regulāru atjaunināšanu. Ziņas kalpo nesaistošai vispārīgai informēšanai un neaizstāj izsmeļošu individuālu konsultēšanu. European Pallet Association e.V. neuzņemas atbildību pa šajās lapās esošās informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu vai netraucētu piekļuvi jebkurā laikā.

 

Citu piedāvātāju saturs

European Pallet Association e.V. interneta lapā var būt iekļautas norādes (saites) uz citu piedāvātāju interneta lapām. European Pallet Association e.V., izvēloties saites, pievērš uzmanību citu piedāvātāju uzticamībai. Tā kā interneta lapu saturs ir dinamisks un pastāvīga pārbaude nav iespējama, European Pallet Association e.V. neuzņemas atbildību par citu interneta lapu piedāvātāju saturu. European Pallet Association e.V. nepadara citu piedāvātāju interneta lapas par savām. Nospiežot uz saites, jūs pametat European Pallet Association e.V. informācijas piedāvājumu. Uzzinot par tiesību pārkāpumu citu piedāvātāju interneta lapās, European Pallet Association e.V. attiecīgo saiti uzreiz izņems.

Citu piedāvātāju interneta lapu saturam spēkā var būt citi juridiskie regulējumi, it īpaši attiecībā uz datu aizsardzību.

 

Autortiesības un blakustiesības

Tīmekļa vietnē publicētais saturs ir pakļauts Vācijas autortiesībām un blakustiesībām. Ikvienai Vācijas autortiesību un blakustiesību neatļautai izmantošanai ir nepieciešama piedāvātāja vai attiecīgā tiesību subjekta iepriekšēja rakstveida piekrišana. It īpaši tas ir spēkā datu bāžu vai citu elektrisko mediju un sistēmu satura pavairošanai, apstrādei, tulkošanai, saglabāšanai, pārveidošanai vai nodošanai tālāk. Trešo personu saturs un tiesības šādā gadījumā ir attiecīgi apzīmēti. Atsevišķa satura vai veselu lapu neatļauta pavairošana vai nodošana tālāk nav atļauta un ir sodāma. Atļautas ir tikai kopiju veidošana un lejupielādes personiskam, privātam un nekomerciālam lietojumam.

Šīs tīmekļa vietnes atveide trešajos rāmjos ir atļauta tikai ar rakstveida atļauju.

 

Atbildība

European Pallet Association e.V. neatbild par lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, kas tam radušies piedāvātās informācijas lietošanas vai nelietošanas dēļ vai datu apskatīšanas vai lejupielādes (Download), vai datorvīrusu, vai programmatūras instalācijas un lietošanas rezultātā, ciktāl jebkāda veida zaudējumus nav izraisījusi ļaunprātīga vai rupji nolaidīga European Pallet Association e.V. rīcība.

  

© Copyright 2018, European Pallet Association e.V., Diseldorfa, Vācija

Visas tiesības paturētas. Teksts, attēli, grafiki, skaņa, animācija un video, kā arī to izkārtojums standartizētajā tīmekļa vietnē ir pakļauti autortiesībām un citām aizsargājošām tiesībām. Šīs tīmekļa vietnes saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, mainīt vai padarīt pieejamu trešajām personām komerciālos nolūkos. Turklāt dažās lapās ir attēli, kas ir pakļauti trešo personu autortiesībām.

 

PARTNERI

International Plant Protection Convention <https://www.ippc.int/>FEFPEB <www.fefpeb.eu>Muita [Zoll] <www.zoll.de>Pallet Enterprise <www.palletenterprise.com>HPE e.V. <www.hpe.de>

 

Kopīga atbildības uzņemšanās

Mūsu atbildība par starptautisko tirgu sasaisti kopš daudziem gadiem paver neskaitāmas karjeras iespējas. Mēs meklējam cilvēkus, kas vēlas uzņemties šo izaicinājumu un būt kaislīgi mūsu komandas dalībnieki.

Šeit jūs atradīsiet mūsu aktuālos darba un profesionālās izglītības piedāvājumus.