EPAL 7 puspalete


 

Jaunās EPAL 7 puspaletes ir īpaši populāras pārtikas un dzērienu nozarē, kā arī mazcenas preču tirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos. Tās ir ideāli piemērotas izvietošanai tirdzniecības vietās.

 • EPAL puspaletes ir drošas izmantošanai visā pasaulē un starptautiskajos pārvadājumos.
 • EPAL puspaletes garantē netraucētus jūsu preču pārvadājumus.
 • EPAL puspaletes nodrošina stabilu jūsu preču uzglabāšanu.
 • Pateicoties augstajai kvalitātei, EPAL puspaletes garantē maksimālu darba drošību.
 • Izstrādājuma apraksts

 

 

 


SPECIFIKĀCIJAS

 

Dēļi: 13

Naglas: 42

Kluči: 3

Tērauda stūra kronšteini: 6 izturīgi 3 mm tērauda stūra kronšteini

Cauruļkniedes: 21

Garums: 800 mm

Platums: 600 mm

Augstums: 163 mm

Svars: apm. 9,5 kg

Drošā darba slodze: 500 kg

Maksimālā papildu slodze: 1500 kg, kraujot krautnē

Izgatavota saskaņā ar EPAL tehniskajiem noteikumiem

 


MARĶĒJUMS

 

1 Tērauda starplikas ar reljefu European Pallet Association e.V. marķējumu.

2 European Pallet Association e.V. marķējums.

3 IPPC marķējums saskaņā ar nacionālajiem augu aizsardzības noteikumiem (EPAL paletēm obligāts kopš 01.01.2010.).

4 Valsts kods.

5 Atbildīgās augu aizsardzības iestādes reģistrācijas numurs.

6 Apstrādes veids (termiskā apstrāde).

7 EPAL kontroles skava (obligāta).

8 Remonta nagla (tikai tad, ja palete ir labota EPAL palete) 9 Licences numurs – gads – mēnesis.

 

Saistītās saites


SĪKĀKA INFORMĀCIJA


Ja eiropaletēm ir viens vai vairāki no uzskaitītajiem bojājumiem, tās apmaiņai nav izmantojamas un ir jāsalabo saskaņā ar EPAL tehniskajiem noteikumiem. Apmaiņai nederīgas EPAL eiropaletes:
Trūkst kāds no dēļiem.
Kāda no klučiem nav vai arī tas ir sašķēlies tā, ka ir redzams vairāk nekā viens naglas kāts.
Kāds no pamatnes vai platformas dēļiem ir saplēsts tā, ka ir redzams vairāk nekā viens naglas kāts.
Māzeraini kluči nedrīkst būt ar izvirzījumiem par vairāk kā 10 mm.
Kāds no dēļiem ir pārlūzis šķērsām vai pa diagonāli.
Pazīmes, kas liecina par sliktu vispārējo palešu stāvokli:
 1. Vairs netiek garantēta drošā darba slodze (puve un trupe, izteikta šķelšanās, bojāti šķērseniskie dēļi).
 2. Paletes piesārņojuma pakāpe ir tāda, ka ir iespējama uz tās pārvadājamās kravas sasmērēšana.
 3. Ir redzamas vairāku kluču šķelšanās pazīmes.
 4. Ir nepārprotami redzams, ka ir lietoti nepieļaujami komponenti (piem., pārāk plāni dēļi, pārāk mazi kluči).
EPAL eiropaletes, kuras saskaņā ar kvalitātes kritērijiem nav derīgas lietošanai, ir jāremontē saskaņā ar EPAL tehniskajiem noteikumiem.
 1. EPAL eiropaletes drīkst labot tikai licencēti palešu remontēšanas speciālisti.
 2. EPAL eiropalešu remontēšana, ja tam nav saņemta EPAL licence, ir rīcība, par kuru var draudēt juridiskas sankcijas.
 3. Saskaņā ar EPAL tehniskajiem noteikumiem ir atļauts lietot tikai izmēru ziņā precīzas detaļas.
 4. Pēc remonlabodarbu veikšanas EPAL eiropaletēm ir jāatbilst kvalitātes kritērijiem, kas garantē derīgumu lietošanai.
Lai kravu paliktņi būtu izmantojami starptautisko preču pārvadājumu nodrošināšanai, visbūtiskākais priekšnosacījums ir to atbilstība ISPM 15 standartam. Kravas izvietošanai paredzētie EPAL koka paliktņus ražoto un laboto saskaņā ar stingrā Starptautisko augu aizsardzības konvencijā noteiktajiem standartiem, un šī iemesla dēļ tos var droši izmantot starptautiskiem kravu pārvadājumiem.
 1. Kopš 01.01.2010 visas jaunās EPAL eiropaletes ir termiski jāapstrādā saskaņā ar ISPM 15 standarta prasībām.
 2. Saskaņā ar ISPM 15 standartu apstrādātās EPAL eiropaletes var viegli atpazīt pēc marķējuma uz garo malu vidējiem klučiem.
 3. EPAL eiropaletes ir aizliegts apstrādāt ar metilbromīdu.
Šie noteikumi attiecas arī uz labotām EPAL eiropaletēm.
Platformas dēļi / šķērseniskie dēļi / pamatnes dēļi
 1. EPAL 7 puspalešu dēļu biezumam ir jābūt robežās no 22 līdz 24 mm (šķērseniskajiem dēļiem – līdz 25 mm).
 2. Šķērseniskajiem dēļiem nedrīkst būt lokmalas.
 3. Nedrīkst lietot apses koksni.
 4. Pamatnes dēļu augšējām šķautnēm abās 600 mm malās ir jābūt notēstām.
Notēsti pamatnes dēļi
Naglu izvietojums
 1. Katrā paletē izmantoto 48 izmantoto naglu izvietojums ir noteikts, lai garantētu paletes stingrību diagonālajā virzienā.
 2. Naglu izvietojumam ir jābūt vienmērīgam un jāatkārtojas ik pēc noteikta attāluma.
 3. Saskaņā ar izgatavošanas standartu naglām ir jābūt izvietotām ar lielāko iespējamo attālumu starp tām un vismaz 20 mm no detaļu malām.
 4. Uz visu EPAL puspalešu izgatavošanā izmantoto naglu galvām ir no diviem burtiem sastāvošs marķējums.
 5. EPAL puspalešu montāžai atļauts lietot tikai EPAL apstiprinātas un neitrāla pārbaužu veikšanas institūta papildus pārbaudītas naglas.
 6. EPAL puspalešu montāžai atļauts lietot tikai EPAL apstiprinātas un neitrāla pārbaužu veikšanas institūta papildus pārbaudītas cauruļkniedes.
Platformas dēlis — šķērseniskais dēlis — vidus klucis
Platformas dēlis — šķērseniskais dēlis — stūra klucis 
Naglas galva